Societate

Post de șef vacant la IPJ Gorj


Inspectoratul
de Poliție Județean Gorj organizeazăconcurs pentru ocuparea funcţiei de şef birou I, Centrulde Reținere și Arestare Preventivă, prevăzută la poziția201 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursăinternă.                                                                                                                         Candidaţii trebuie îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

1. fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătirede bază:
studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) îndomeniul fundamental științe sociale într-una din ramurile de științe juridice, științe economice, științe administrative, științe ale comunicării sauștiințe militare, informații și ordine publică.  
1. fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluareapsihologică organizată în acest scop;
2. deţină gradul profesional de minim inspector de poliţie;
3. aibă vechime în muncă/din care în M.A.I.: 5 ani/5 ani;
4. aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitateastudiilor necesare exercitării funcţiei sau 3 ani vechime în calitate de organ de cercetare al polițieijudiciare;
5. fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
6. nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinaresau faţă de acesta nu fi fost pusă în mişcareacţiunea penală;
7. obțină/ dețină:
autorizație/certificat de acces la informațiiclasificate nivelul „SECRET” și asigureprotecția tuturor documentelor clasificategestionate;
calitatea de organ de cercetare penală al polițieijudiciare;

Înscrierea se realizează, până la data de 19.03.2023 (pe data de    19.03.2023 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail resurseumane@gj.politiaromana.ro).

Concursul va consta în susținereaunui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurseumane în unitățile de poliție ale M.A.I., care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj din municipiul Tg-Jiu, strada Traian, nr. 2, în data de 25.04.2023, după următorul grafic:

instructajul candidaților: ora 13:00 – 13:10;
desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: începând cu ora 13:15;
afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviuluidesfășurat cu ultimul candidat;
afișarea rezultatelor:  ora 17.00 (în raport de numărul candidaților);

Afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza îndata de 28.04.2023, în funcție de existența/inexistențaunor eventuale contestații.   

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button