News

Astăzi începe examenul național de Bacalaureat

Astăzi începe examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, cu proba scrisă la Limba și literatura română.


Marți
, 27 iunie, se va desfășura proba obligatorie a profilului. Miercuri, 28 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării. Pe 29 iunie esteexamenul la limba maternă.  

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 3 iulie (până la ora 12:00). Afișarea rezultatelor se vaface prin anonimizarea numelui și a prenumeluicandidatului.

Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalulorar 12.00 – 18.00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează șidepun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul au luatcunoștință nota acordată ca urmare a soluționăriicontestației poate modifica, după caz, nota inițială, princreștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de cătrepărinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceutrebuie îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturorprobelor de evaluare a competențelor lingvisticeși digitale;
susținerea tuturor probelor scriseși obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintreacestea;
obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.  

 

Ministerul Educației pune la dispoziția celorinteresați linia TELVERDE 0800801100 pentrusesizarea eventualelor disfuncționalități pe durataprobelor scrise

Publicitate

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button